mít trộn

Mít trộn xứ Quảng

Không dưng mà xứ Quảng có câu hát ru: Ai về nhắn với bạn nguồn. Mít non gởi xuống, cá chuồn gởi lên. Câu hát ru ấy nhắc đến món mít trộn, một thứ “đặc sản” của xứ Quảng! Cũng là mít nhưng mít trên núi ngon hơn mít dưới đồng bằng. Người dân xứ